Näringslivet och skattefrågorna
� konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd
   
 
Författare:Ahlqvist Eva-Lena , Andersson Krister , De Geer Hans , Fall Johan , Fritsch Annika
Titel:Näringslivet och skattefrågorna � konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd
Utgivningsår:2018
Omfång:254 sid.
Förlag:Förlaget Näringslivshistoria
ISBN:9789198426571
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi , Rättshistoria

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

I denna antologi skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar.

Boken ges ut på uppdrag av Näringslivets Skattedelegation (NSD), som samlar en rad näringslivsorganisationers engagemang i skattefrågor. Det är en verksamhet som sällan givit stora rubriker; i stället har skatteexpertis deltagit i en långsiktig och ofta konstruktiv dialog med politiker och myndigheter.

I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning.
 
  © 2017 Jure AB