Prop. 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen
   
 
Titel:Prop. 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen
Anmärkning:Direktiv 99/44/EG. SOU 1995:11.
Utgivningsår:2002
Omfång:136 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:134
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB