Prop. 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster
   
 
Titel:Prop. 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster
Utgivningsår:2019
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:108
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Förslaget ska bidra till att hyresgäster får en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden.


Utgångspunkten är att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Det kan avse t.ex. lägenhetens utrustning eller dess underhåll. Efter tio år ska den överenskomna ersättningen behandlas på samma sätt som hyran för lägenheten i övrigt och ingår då t.ex. i hyresnämndens prövning av vad som är skälig hyra för lägenheten. Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.

I propositionen föreslår regeringen också att skyddet för hyresgäster vid ombildning till bostadsrätt stärks genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 2 oktober 2019.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 
  © 2017 Jure AB