Prop. 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
   
 
Titel:Prop. 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Utgivningsår:2019
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:69
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN) stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till den 30 juni 2020, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.


Insatsens mandat omfattar bland annat säkerhet, stabilitet och skydd av civila, stöd till den politiska dialog- och försoningsprocessen, stöd till att återupprätta statens överhöghet i hela landet, stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd samt stöd till parterna att uppfylla det fredsavtal som skrevs under den 15 maj och den 20 juni 2015.
 
  © 2017 Jure AB