Prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019
   
 
Titel:Prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019
Utgivningsår:2019
Omfång:180 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819099
Serie:Propositioner nr. 2018/19:99
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2019 samt förslag till ändrat utgiftstak.
 
  © 2017 Jure AB