Prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2019
Omfång:201 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819100
Serie:Propositioner nr. 2018/19:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2020.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
 
  © 2017 Jure AB