Regeringens skrivelse 2018/19:35 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:35 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819035
Serie:Propositioner nr. 2018/19:35
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Asiatiska banken för
infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling, Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Världsbanksgruppen 2016, 2017 och 2018.

I skrivelsen behandlas de internationella finansiella institutionernas
arbete med finansiell och monetär stabilitet, bedömningar av den
ekonomiska och finansiella utvecklingen samt frågor som rör
institutionernas insatser och resurssituation. Vidare behandlas jämställdhet, miljö-, klimat- och energifrågor, styrnings- och inflytandefrågor samt andra frågor som är viktiga för institutionerna.
 
  © 2017 Jure AB