Revision i föreningar
� Praktisk handbok för revisorer och styrelse
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Revision i föreningar � Praktisk handbok för revisorer och styrelse
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:132 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951545
Ämnesord:Ekonomi , Skadeståndsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Detta är är en praktisk handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får en utförlig genomgång av de regler och normer som gäller för revision. Du får också handfasta och praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet.

Vilka handlingar har revisorn egentligen rätt att se? Vem får vara revisor? Vad gör man om man misstänker att kassören förskingrar? Hur omfattande måste revisionen vara? Vilket personligt ansvar har revisorn? Dessa och många andra intressanta och ibland besvärliga frågor får du svar på i den här boken.

Ur innehållet:
- Revisorns ansvar
- Hur revisorn utses, avsätts och avgår
- Revisorns förhållande till styrelsen, kassören, Skatteverket m fl
- Revision av räkenskaperna
- Revision av förvaltningen
- Praktiskt revisionsarbete
- Ren och oren revisionsberättelse
- Förskingring och andra brott
- Revisions-PM och påpekanden
- Tystnadsplikt och informationsplikt
- Lagstiftning om revision
- God revisionssed
 
  © 2017 Jure AB