Finansiell ekonomi
� Om företaget och finansmarknaden
   
 
Författare:De Ridder Adri
Titel:Finansiell ekonomi � Om företaget och finansmarknaden
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:242 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116479
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 476 SEK exkl. moms

 

Boken Finansiell ekonomi – om företaget och finansmarknaden har det över­gripande syftet att ge läsaren en första inblick i ämnet finansiell ekonomi. Även om den finansiella ekonomin, med tillhörande solida teorier, främst portföljteorin, kapitalmarknadsteorin och optionsteorin, gjorde sitt intåg i mitten av 1950-talet har ämnet på flera universitet och högskolor i Sverige haft problem med att få en fast förankring i utbildningen av dagens ekonom­studenter. Föreliggande bok kommer förhoppningsvis att förändra synen på ämnet och syftar till att ge läsaren förtrogenhet med centrala moment som ryms däri.

Den innehåller ett flertal viktiga underavdelningar, som:

-tidsvärdet av kapital

-investeringsbedömning

-finansiell statistik

-portfölj- och kapitalmarknadsteori

-företagets kapitalkostnader

-kapitalkostnader och kapitalstruktur

-optioner

-effektiva marknader.

Skillnaden mellan redovisningens syn på ett företags resultat och balansräkning och det finansiella perspektivet betonas, och för att tillgodogöra sig bokens innehåll är det en fördel om läsaren har grundläggande kunskaper i redovisning.

Jämfört med tidigare upplagor av boken har denna tredje upplaga kom­pletterats med forskningsresultat från svenska studier samt kapitlet om derivatprodukter (optioner) breddats. Boken innehåller en ordlista över finansiella begrepp samt ett betydande antal exempel och övningsuppgifter med tillhörande lösningsförslag. Allt för att underlätta förståelsen av ämnet.

Finansiell ekonomi – om företaget och finansmarknaden vänder sig till en bred grupp av läsare, från studenter till praktiker på marknaden.
 
  © 2017 Jure AB