Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg
� En mänsklig rättshistoria
   
 
Författare:Dahlén Marianne , Kumlien Mats , red.
Titel:Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg � En mänsklig rättshistoria
Anmärkning:Redaktörer Dahlén Marianne, Kumlien Mats
Utgivningsår:2019
Omfång:330 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370598
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Festskrifter

Pris: 483 SEK exkl. moms

 

Denna vänbok är tillägnad Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Medverkande författare: Luisa Antoniolli, Jonas Christensen, Marianne Dahlén, Bruno Debaenst, Hans Eklund, Görel Granström, Dirk Heirbaut, Johan Hirschfeldt, Cyril Holm, Mia Korpiola, Mats Kumlien, Gabriel Michanek, Kjell Å Modéer, Rolf Nygren, Linda Oja, Sverker Scheutz, Alessandro Simoni, Martin Sunnqvist, Elsa Trolle Önnerfors, Charlotta Zetterberg.

 
  © 2017 Jure AB