Folkrätten i regeringsformen
   
 
Författare:Ahlin Per
Titel:Folkrätten i regeringsformen
Utgivningsår:2019
Omfång:57 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789198263374
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 87
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går egentligen inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar.

Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

Det finns fler tydliga kopplingar mellan dessa båda rättsområden. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.
 
  © 2017 Jure AB