Konkurspraktikan
   
 
Författare:Elliot Hans
Titel:Konkurspraktikan
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:184 sid.
Förlag:Limhamnsgruppen
ISBN:9789186325169
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 650 SEK exkl. moms

 

Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll.
Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Innehållet följer så långt som möjligt gällande författningar och doktrin. Tekniken, inte minst den digitala, har utvecklats på ett sätt som inte alltid stämmer överens med traditionella rättskällor och anvisningar. Konkurspraktikan ska ses som en början till en kartläggning av vad om gäller enligt traditionellt synsätt, för att bättre kunna se var och på vilka sätt man bör ändra gällande bestämmelser och anvisningar.

Advokat Hans Elliot har varit verksam som konkursförvaltare, och även som lärare inom obeståndsrätt, sedan 1980-talet. Han är fortfarande verksam som kursledare och senior advisor för Limhamnsgruppen.
 
  © 2017 Jure AB