Skiljeförfarande
� En introduktion
   
 
Författare:Neway Herrman John , Josefsson Rasmus
Titel:Skiljeförfarande � En introduktion
Utgivningsår:2019
Omfång:104 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208600
Ämnesord:Processrätt

Pris: 232 SEK exkl. moms

 

Denna bok är lika mycket en introduktion till rättsområdet skiljedomsrätt som till skiljeförfarandet som praktisk företeelse. Läsaren får följa ett fiktivt skiljeförfarande från start till mål samtidigt som grundläggande skiljedomsrättsliga principer, regler och ”best practice” beskrivs och förklaras.


Boken riktar sig huvudsakligen till studenter och andra som inte tidigare har kommit i kontakt med skiljeförfaranden. Boken kan även vara intressant för praktiker som snabbt och enkelt vill skaffa sig en förståelse kring ett skiljeförfarandes olika delar. Syftet är att på ett översiktligt plan ge läsaren en inblick i hur ett skiljeförfarande går till i praktiken tillsammans med en teoretiskt förståelse för skiljedomsrättens grunder.


”Jag är övertygad om att denna bok kommer att fylla ett mycket viktigt behov både för studenter och praktiker för att skingra det mörker som kanske kan tyckas omgärda skiljemannarätten.”
- Eric M. Runesson, justitieråd, jur. dr, doc.
 
  © 2017 Jure AB