Forbrydelser
� og andre strafbare forhold
   
 
Författare:Vestergaard Jørn , Dorph Anders , Rahbaek Hans
Titel:Forbrydelser � og andre strafbare forhold
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:335 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:9788713050833
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 523 SEK exkl. moms

 

Forbrydelser og andre strafbare forhold indeholder en grundlæggende gennemgang af reglerne om de enkelte lovovertrædelser. Udgangspunktet tages i straffeloven, og stof fra andre love trækkes ind, hvor det er relevant.

Fremstillingen er kompakt og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den henvender sig såvel til studerende som praktikere og andre interesserede. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget korte referater af nyere retspraksis. Bogen indeholder desuden et udførligt sagregister og en paragrafnøgle, der gør den velegnet som opslagsværk.
 
  © 2017 Jure AB