Prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.
Anmärkning:SOU 2001:74 och SOU 2001:94.
Utgivningsår:2002
Omfång:138 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:167
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB