NJA I 2018
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:NJA I 2018 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2019
Omfång:1219 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021407
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 2995 SEK exkl. moms

 

NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
 
  © 2017 Jure AB