Prop. 2018/19:126 Ändring i det nordiska skatteavtalet
   
 
Titel:Prop. 2018/19:126 Ändring i det nordiska skatteavtalet
Utgivningsår:2019
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:126
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Protokollet innebär att nya internationella minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för det s.k. BEPS-projektet införs i det nordiska skatteavtalet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB