Scandinavian Studies in Law Volume 42
� Intellectual Property
   
 
Titel:Scandinavian Studies in Law Volume 42 � Intellectual Property
Anmärkning:Cumulative Index Volumes 1-41
Utgivningsår:2002
Omfång:338 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9185142565
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Scandinavian Studies in Law nr. 42
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Immaterialrätt

Pris: 347 SEK exkl. moms

 

I denna volym av Scandinavian Studies in Law behandlas frågor rörande immaterialrätt. Volymen innehåller 15 artiklar av ledande nordiska immaterialrättsexperter. Upphovsrätt, patenträtt och de krav den tekniska utvecklingens ställer på immaterialrättens regelsystem är några genomgående teman. Flera författare behandlar relationerna mellan IT, Internet, och de rättsregler som berörs av digitaliseringen. Bidragen ger sammantaget en bred överblick över många frågor som för närvarande intensivt debatteras på den internationella arenan. Det stora flertalet av artiklarna är inte tidigare publicerade och de återstående är uppdaterade för denna volym.

Denna volym innehåller dessutom ett kumulativt index till samtliga utgivna volymer innehållande 425 artiklar från åren 1957-2001.

Innehållsförteckning:

- The EC Directive on Comparative Advertising and its Implementation in the Nordic Countries: Especially in Relation to Intellectual Property
Ulf Bernitz
- Intellectual Property Exclusive Access Rights and Some Policy Implications
Jon Bing
- Implied Technical Warranties in Patent Licenses
Bengt Domeij
- The Copyrightability of Stage Direction
Anna Hammarén
- European Originality: A Copyright Chimera
Gunnar W. G. Karnell
- Intellectual Property Rights in Transition: A Nordic-European Research Programme
Marianne Levin
- The Notion of Originality – Redundant or not?
Per Jonas Nordell
- Copyright Liability and the Internet from the Finnish Law Point of View
Rainer Oesch
- Building a National Intellectual Property Protection System: Some Issues Concerning Copyright and Related Rights in Estonia
Heiki Pisuke
- Server Copyright Liability – Notes on the Swedish Act on Liability for Intermediaries and two Recent Decisions of the Swedish Supreme Court
Jan Rosén
- Administrative Institutions in Copyright: Notes on the Nordic Countries
Jan Rosén
- Interpretation of Patent Claims
Claes Sandgren
- Copyright, Information Technology, and the Edifice of Knowledge
Peter Seipel
- Droit Moral – The International and Comparative Scene from a Scandinavian Viewpoint
Stig Strömholm
- Biotech Patents: Grant Requirements & Scope of Protection
Li Westerlund
- Cumulative Index


 
  © 2017 Jure AB