Värdering av tillgångar vid insolvens
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie
Titel:Värdering av tillgångar vid insolvens
Utgivningsår:2019
Omfång:189 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144124285
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Frågan om värdering är såväl ett teoretiskt som praktiskt 
problem och behöver belysas ur flera olika perspektiv. Det finns inte några enhetliga bestämmelser eller riktlinjer för när eller hur en värdering ska ske. Värdering av tillgångar görs inom fler olika ämnesområden och många gånger ställs man inför delvis samma frågor. Det finns inte ett generellt svar på vilket värde en tillgång ska uppskattas till. Frågan kan ställas om tillgången ska åsättas det bokförda värdet, marknadsvärdet, going concern-värdet eller om det är ett verkligt värde? 
I boken behandlas värderingsfrågor från det redovisningsrättsliga perspektivet, det insolvens- och exekutionsrättsliga perspektivet liksom det bolagsrättsliga, skatterättsliga och det kommunalrättsliga.

Värdering av tillgångar vid insolvens vänder sig till alla som ställs inför värderingsproblem inom de olika perspektiv som presenteras i antologin. Boken är även lämplig som kurslitteratur på universitet och högskolor i ämnen som rör värdering av tillgångar.
 
  © 2017 Jure AB