EU:s grundfördrag och rättighetsstadga
   
 
Författare:Bergström Carl Fredrik , Hettne Jörgen
Titel:EU:s grundfördrag och rättighetsstadga
Utgivningsår:2019
Omfång:358 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144128641
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 272 SEK exkl. moms

 

I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt:

• Fördraget om Europeiska unionen (FEU)
• Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
• EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EUSGR) samt de förklaringar som utarbetats för att ge vägledning 
 vid tolkning av stadgan
• Protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

För att underlätta förståelsen och göra det enklare att navigera i materialet, har texterna försetts med tydligt markerade sökord i marginalen. Sökorden finns dessutom, tillsammans med andra nyckelord, samlade i ett användbart register sist i boken.
 
  © 2017 Jure AB