Handlingsoffentlighet och sekretess
   
 
Författare:Strömberg Håkan , Lundell Bengt
Titel:Handlingsoffentlighet och sekretess
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:104 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144126784
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.

Denna trettonde upplaga har uppdaterats med ändringar i TF och OSL, en ny förvaltningslag samt i annan lagstiftning sedan förra upplagan. Tryckfrihetsförordningen har uppdaterats och redigerats om. Detta har lett till omfattande ändringar och följdändringar, som trädde i kraft 1 januari 2019. En allmän översyn av innehåll och språk har också skett.

Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.
 
  © 2017 Jure AB