Semester och sjukfrånvaro
� En praktisk handbok för arbetsgivare
   
 
Författare:Broberg Anette
Titel:Semester och sjukfrånvaro � En praktisk handbok för arbetsgivare
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:228 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951477
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

Detta är en praktisk handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor kring personalens sjukfrånvaro.

Semesterdelen innehåller praktiska exempel på beräkningar av semesterlön, semesterersättning, betalda och obetalda semesterdagar, sparad semester, mm.

Sjukfrånvarodelen visar bland annat hur man beräknar sjuklön för anställda med olika anställningsvillkor, till exempel timlön, månadslön eller resultatbaserad lön.


Ur innehållet
- Semesterledighet
- Semesterlön
- Semestersättning
- Semestertillägg
- Beräkningar och formler
- Intjänandeår och semesterår
- Sparad semester
- Obetald och betald semester
- Sjuklöneberäkning
- Rätt till sjuklön
- Sjukanmälan
- Karensdag
- Läkarintyg och tystnadsplikt
- Sjuklönegaranti
 
  © 2017 Jure AB