Trafikskadelagen
� Ersättning vid trafikskada
   
 
Författare:Strömbäck Erland , Bernerfalk Helen
Titel:Trafikskadelagen � Ersättning vid trafikskada
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:208 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116769
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 606 SEK exkl. moms

 

Trafikskadelagen reglerar rätten till ersättning vid skada som uppkommer vid trafik med motordrivet fordon. Med tanke på alla stora och små trafikolyckor som dagligen inträffar så är denna lag säkert en av våra oftast tillämpade lagar. Grundkonstruktionen är enkel. Skada i följd av trafik med motordrivet fordon ska ersättas oberoende av om bilisten varit vårdslös eller inte. Men det finns variationer och undantag i grundregeln som gör att lagen i vissa delar är mycket komplicerad.

I denna bok beskrivs trafikskadelagen på ett enkelt och lättfattligt sätt. En rad exempel åskådliggör tillämpningen. Viktigare rättsfall och övrig praxis beskrivs. Hänvisningar görs till den litteratur som finns på området. Boken är den enda aktuella och lättöverskådliga kommentaren till trafikskadelagen. Denna nya upplaga är en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga.
 
  © 2017 Jure AB