Mervärdesskatt (kap. 1-7 + 8-22)
� En kommentar. Del I + II
   
 
Författare:Frennberg Emil , Jacobsson Martin , Hansson Ulrika
Titel:Mervärdesskatt (kap. 1-7 + 8-22) � En kommentar. Del I + II
Anmärkning:2 volymer.
Utgivningsår:2019
Omfång:1974 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021865
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2373 SEK exkl. moms

 

MERVÄRDESSKATT - EN KOMMENTAR kommer nu för första gången ut i bokformat. Den har tidigare publicerats i pärmar med lösblad och i Zeteo.

Den första upplagan av Mervärdesskatt - En kommentar avsåg förhållandena per 1 januari 1997. Vid denna tidpunkt hade Sverige varit medlem i EU i endast två år. Mycket har skett på mervärdesskatteområdet sedan dess och numera utvecklas i princip allt på detta rättsområde inom EU.

Mervärdesskatt - En kommentar är en aktuell lagkommentar med de senaste rättsfallen på området. Denna upplaga avser förhållandena per 1 januari 2019 och innehåller bland annat de nya reglerna om vouchers samt förenklingsregler för mindre företag vid omsättning av elektroniska tjänster,
telekommunikationstjänster eller radio-och TV-tjänster till kunder i andra EU-länder.
 
  © 2017 Jure AB