Förundersökning
   
 
Författare:Bring Thomas , Diesen Christian , Andersson Simon
Titel:Förundersökning
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:621 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206521
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 814 SEK exkl. moms

 

Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänkt för ett brott och kunna åtala honom eller henne för detta, men förundersökningsprotokollet är också underlag för domstolens beredning av målet och för uppläggningen av försvaret. Dessutom kan förhören i protokollen komma att utnyttjas som bevisning i rättegången. Den som leder och utför en förundersökning måste vara medveten om alla dessa ändamål, men också – eftersom tvång kan användas – om de rättigheter som den enskilde har och om de risker som en alltför snäv eller torftig utredning innebär.

Den femte upplagan av denna bok är avsedd att fungera som en kommentar till rättegångsbalkens regler om förundersökning. Innehållet spänner över hela förundersökningen, från dess inledande till dess avslutande. I boken redogörs bl.a. för vilka beviskrav som gäller och vilka metoder polisen får använda under utredningen, liksom frågor om sekretess. Här presenteras ett omfattande material från svensk rättspraxis och Europadomstolen och boken är därför både lämpad som kurslitteratur och som praktisk handledning.
 
  © 2017 Jure AB