HFD 2018 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2018
   
 
Titel:HFD 2018 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:831 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138327371
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Skatterätt

Pris: 1119 SEK exkl. moms

 

Referat av de avgöranden som domstolen ansett främst kunna tjäna som vägledning för rättstillämpningen. Andra avgöranden som meddelats av domstolen i en sammansättning med normalt fem ledamöter redovisas i årsbokens notisavdelning. Avgöranden som meddelats i en sammansättning med tre eller färre ledamöter redovisas endast undantagsvis som notiser
 
  © 2017 Jure AB