Straffeprocessen
   
 
Författare:Kistrup Michael , Poulsen Jakob Lund , Rørdam Thomas , Røn Jens
Titel:Straffeprocessen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:1055 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761939371
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 3117 SEK exkl. moms

 

Formålet med de straffeprocessuelle regler er at undersøge og opklare, om de strafferetlige regler er overtrådt og skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen også en række regler, der har til formål at beskytte individet over for statsmagten. Dermed udgør den en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier i et demokratisk samfund.

Bogen beskriver alle relevante instanser, myndigheder, forhold og regler i selve straffeprocessen.

Bogen gennemgår:
- Domstolenes organisation
- Anklagemyndigheden
- Politiets organisation og opgaver
- Forsvarerbistand
- Sigtede
- Efterforskning
- Straffeprocessuelle tvangsindgreb
- Beviser
- Hovedforhandling og dom
- Forurettedes stilling
- Fuldbyrdelse
- Oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning og sager mod politiet
- Retskraft

Bogen henvender sig både til jurastuderende som lærebog i faget Strafferetspleje på universiteternes kandidatdel og til dommere, anklagere og forsvarere.
 
  © 2017 Jure AB