Patent och företagshemligheter
   
 
Författare:Domeij Bengt
Titel:Patent och företagshemligheter
Anmärkning:Förra upplagan gavs ut under titeln "Patenträtt".
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:235 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789216
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång samt därutöver tilläggsskydd, växtsortsskydd samt företagshemligheter.

Vidare behandlas olika avtal inom området (arbetstagares uppfinningar, samägda patent samt licensiering av patent och know-how). Områdena görs så lättillgängliga som möjligt utan att rättsfrågorna förenklas. Rättsfall används genomgående som illustration för att visa hur ensamrättigheter till teknik och information uppstår, används kommersiellt, görs intrång i, och slutligen förlorar sin giltighet. Syftet är att läsaren ska få en konkret förståelse för hur avvägningar görs inom området. Boken är avsedd för både universitetsstuderande och praktiskt verksamma.
 
  © 2017 Jure AB