UFB 2018/19:6 Rättspraxis i skolan
   
 
Titel:UFB 2018/19:6 Rättspraxis i skolan
Utgivningsår:2019
Omfång:962 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116356
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 1140 SEK exkl. moms

 

UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område.

Ett stort antal beslut från:
- Skolverket/Skolinspektionen,
- Överklagandenämnden, och
- Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker.

Även domar från:
- Arbetsdomstolen,
- kammarrätterna,
- Regeringsrätten, och
- Högsta domstolen.

Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister och uppdateras årligen.
 
  © 2017 Jure AB