Rättegång I-V Supplement
   
 
Författare:Ekelöf Per Olof , Bellander Henrik , Edelstam Henrik , Pauli Mikael
Titel:Rättegång I-V Supplement
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:109 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209195
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 79
Ämnesord:Processrätt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.

RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Supplementet avser nionde upplagan av Rättegång I respektive Rättegång II, åttonde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av Rättegång IV och åttonde upplagan av Rättegång V. Supplementet innehåller ett samlat sak- och rättsfallsregister avseende alla fem böcker samt en förkortad innehållsförteckning över dessa.
 
  © 2017 Jure AB