Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 1
� Särskilda avtal
   
 
Författare:Hellner Jan , Hager Richard , Persson Annina H.
Titel:Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 1 � Särskilda avtal
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:386 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208532
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 486 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.

Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.

Denna sjunde upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på sjätte upplagan, som utkom 2015. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom.
 
  © 2017 Jure AB