Opphavsrett
   
 
Författare:Rognstad Ole-Andreas
Titel:Opphavsrett
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:600 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215020990
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 1366 SEK exkl. moms

 

Opphavsrett gir en solid og grundig fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner og tilliggende regelsett.

Forfatteren redegjør for opphavsrettens historikk og begrunnelse og fremstiller hovedtrekkene i åndsverklovens regler i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet og den teknologiske utviklingen. Målgruppen for boken er jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Boken er også sentral for studenter i faget.

Den første utgaven av boken ble utarbeidet i samarbeid med Birger Stuevold Lassen (1927-2011), som var professor og professor emeritus ved Universitetet i Oslo og i mange år sto sentralt i opphavsrettsforskningen i Norge. Også i den andre utgaven er Lassens bidrag til boken synlige.
 
  © 2017 Jure AB