Affärsjuridiska uppsatser 2019
   
 
Författare:Andersson Louise , Brüggemann Franziska , Ivars Nils , Jansson Stina
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2019
Utgivningsår:2019
Omfång:410 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370857
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Våra rättigheter
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt , Fastighetsrätt

Pris: 587 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2019 har tilldelats:

- Avtal under markanvisningsprocessen – laga hinder och möjligheter för kommuner att reglera upplåtelseform av bostäder/Louise Andersson

- Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning. Särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED/Franziska Brüggemann

- Jura novit curia. En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige/Nils Ivars

- Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning. En studie om hanteringen av rättigheter och samverkan mellan fastigheter vid tredimensionell fastighetsbildning/Stina Jansson
 
  © 2017 Jure AB