Skadeståndsberäkning vid sakskada
   
 
Författare:Radetzki Marcus
Titel:Skadeståndsberäkning vid sakskada
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:348 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021421
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 735 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras, analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada.

Sedan den förra upplagan av boken publicerades har frågor om skadeståndsberäkning vid sakskada aktualiserats i flera prejudikat från Högsta domstolen som i sin tur har genererat en förhållandevis livlig debatt. I nu föreliggande upplaga, som uppdaterats med hänsyn till källmaterial som funnits tillgängligt före den 1 april 2019, riktas särskilt fokus mot denna rättsutveckling och föreliggande rättspolitiska tendenser.

I syfte att förstärka bokens praktiska användbarhet har den försetts med ett antal bilagor som innehåller dels viss inom området central lagstiftning, dels ett antal centrala rättsfall beträffande skadeståndsberäkning vid sakskada från senare tid.

Boken är tidigare utgiven i två upplagor av Svenska försäkringsföreningen.
 
  © 2017 Jure AB