Gymnasieskolans regelbok 2019/2020
� Bestämmelser om gymnasieskolan
   
 
Författare:Werner Lars
Titel:Gymnasieskolans regelbok 2019/2020 � Bestämmelser om gymnasieskolan
Utgivningsår:2019
Omfång:511 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116868
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna i utdrag för den nya gymnasieskolan, även de som gäller för fritsående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, gymnasieförordningen, samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. Dessutom några andra författningar av allmänt intresse för denna skolform. Allt i urval och sammanställt av Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av lagstiftningen på skolområdet.
 
  © 2017 Jure AB