UFB 2019/20:1 Övergripande bestämmelser
   
 
Titel:UFB 2019/20:1 Övergripande bestämmelser
Utgivningsår:2019
Omfång:1080 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116929
Typ av verk:Författningssamling
Serie:UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1113 SEK exkl. moms

 

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.
 
  © 2017 Jure AB