Vänbok till Bertil Wiman
   
 
Författare:Bjuvberg Jan , Monsenego Jérôme , red.
Titel:Vänbok till Bertil Wiman
Utgivningsår:2019
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020752
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt

Pris: 578 SEK exkl. moms

 

Professor Bertil Wiman fyllde 65 år den 28 maj 2019. I den svenska skatterättssamfundet är Bertil känd för att vara en dedikerad forskare, lärare, vän, organisatör och inte minst glädjespridare med sin fantastiska humor.

Detta framgår inte minst av de 25 välskrivna, spännande och intressanta bidrag från Bertils svenska skatterättsvänner till denna vänbok. I International Taxation in a Changing Landscape – Liber Amicorum in Honour of Bertil Wiman har Bertils internationella skatterättsvänner publicerat ytterligare
ett antal bidrag till hans ära. I förordet till den finns fler referenser till Bertils internationella meriter och åtaganden.

I Sverige har Bertil varit verksam som professor vid Umeå universitet (1994–1995), Handelshögskolan i Stockholm (1996–2008) och Uppsala universitet (2008–), där han också disputerade 1987 på avhandlingen Prissättning inom multinationella koncerner: Amerikanska skatteregler i svensk belysning. Bertil har också varit gästprofessor på ett stort antal utländska universitet och givit och medverkat på kurser i Sverige och runt om i världen.

Förord

Internationaliseringen av inhemsk skattepolitik
av Krister Andersson

Att processa i skattemål
av Sven-Åke Bergkvist

Något om källskatt på utdelningar och EU-rätten
av Martin Berglund

Jämförelser – i ljuset av redovisning och internprissättning
av Jan Bjuvberg

En armlängdsprincip i gungning
av Jari Burmeister

Att jämföra rätt är stort, att jämföra rätt är större
Om komparativ metod och skatterättsliga avhandlingar
av Katia Cejie

”Stadigvarande vistas” – ett skatterättsligt
begrepp på stadigare mark?
av Mattias Dahlberg

Koncernbidrag i några kvantitativa perspektiv
av Johan Fall

Legalitetsprincipen, skattedirektiv och
tolkningen av mervärdesskattelagen
av Anders Hultqvist

Är tjänster från ägarbolag till handelsbolag enligt den
s.k. Helsingborgsmodellen mervärdesskattepliktiga?
av Mats Höglund

Proaktiva perspektiv i reaktiv skatterättstillämpning
av Jan Kellgren

Är dubbelbeskattning en förutsättning
för tillämpning av skatteavtal?
av David Kleist

Missbruk i EU-skatterätten – ett eller flera begrepp
av Eleonor Kristoffersson

Beskattningen av den digitala ekonomin
och processen i ett EU-ärende
av Anna Lewander och Anna Romby

Val av företagsform för småföretagare
av Peter Melz

Tullvärde vid prisjusteringar – några EU-rättsliga spörsmål
av Christina Moëll

Vad är I i EBITDA?
av Claes Norberg

De internationella redovisningsnormernas
rättsliga betydelse i Sverige
av Stefan Olsson

Karriärbyte och annat samverkansarbete – kan
det vara något för en rättsvetenskapare?
av Roger Persson Österman

Kan juridiken lära av naturvetenskapen?
av Robert Påhlsson

Om vikten av en kontextualiserad komparativ metod
av Pernilla Rendahl

Kravet på marknadsmässig ersättning vid verksamhetsavyttring
och partiell fission – dags för översyn?
av Lars Samuelson

Är den slutliga förlusten på väg mot sitt slut?
av Kristina Ståhl

Verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag
i ljuset av HFD 2018 ref. 31
av Ulf Tivéus

Fåmansföretagsgrupper och beskattning
av Mats Tjernberg

Urval av Bertil Wimans publikationer (1986–2017)
 
  © 2017 Jure AB