Juridik - personförsäkring
   
 
Författare:Jansson Bo-Göran , Bergendahl Lars , Rundquist Carl Johan
Titel:Juridik - personförsäkring
Upplaga:24 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:380 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144127644
Serie:IFU -. Livförsäkring
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 565 SEK exkl. moms

 

I ett försäkringsavtal har innehållet betydelse inte bara för parterna i avtalet, utan även för andra, exempelvis förmånstagare och panthavare. Det är därför viktigt med en god kunskap om gällande regelsystem, så att inte syftet med avtalet förfelas eller rättsförluster uppstår.

Juridik – personförsäkring ger dels en översikt över de lagar och bestämmelser som reglerar livförsäkringsbolagens verksamhet, dels en redo­görelse för de regler som gäller för försäkringsavtal. Boken tar också upp de familjerättsliga reglerna i framför allt äktenskapsbalken, ärvdabalken och föräldrabalken. Dessutom behandlas individuellt pensionssparande, försäkringsdistribution, distansförsäljning av finansiella tjänster, finansiell rådgivning till konsumenter och reglerna om penningtvätt.

Denna upplaga behandlar ny och ändrad lagstiftning på grund av EU:s senaste direktiv avseende Solvens II, tjänstepension, försäkringsdistribution och penningtvätt. Dessutom uppmärksammas de nya reglerna om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt.

Juridik – personförsäkring ingår i Bank & Försäkring – IFU, titlar som Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB