Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 1
Utgivningsår:2019
Omfång:287 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT192001
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2019/20:1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 287 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 1 2019/20

Artikel

- Felparkeringsrätt – hellre fälla än fria?
Boel Flodgren

- Om avhjälpande av fel, och om diverse reformbehov i standardvillkoren för entreprenad
Torgny Håstad

- Konventionstolkning och EU-domstolen
Lena Sisula-Tulokas

- Begränsningar i ersättningsrätten vid oberättigade frihetsberövanden
Felicia Taubert

- Rätt snabbt – beredning av (brådskande?) lagstiftning
Lovisa Widerström

- Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri digital rörlighet av rättsliga idéer inom EU
Thomas Wilhelmsson


Expertgranskad artikel

- Den amerikanska lagens långa arm
Anders Leissner

- Det nordiska funktionalistiska angreppssättet och obehörig vinst – Dieselfallet
Claes Martinson


Rättsfall

- Norsk dom om samlade störningskrav (global claims)
Oskar Gentele

- Straffvärde och flerfaldig brottslighet
Lena Holmqvist

- HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor
Göran Lind

- Partiell fakultativ edgångsskyldighet i konkurs
Mikael Mellqvist

- Skogsbranden i Västmanland – skada i följd av trafik?
Marcus Radetzki

- Rekvisitet oriktig uppgift – nytt begreppsinnehåll i allmän domstol?
Teresa Simon-Almendal


Skiljedomsrätt

- Har Belgor förändrat prövningen av en skiljenämnds behörighet och handläggningsfel?
Patrik Schöldström


Recension

- Rickard Dunker, Lokala ordningsföreskrifter (ak.avh.), Stockholm 2019, 305 s.
Jan Bjuvberg

- Staffan Michelson, Empowerment and Private Law. Civil Impetus for Sustainable Development (ak.avh.), Jure Förlag AB, Stockholm 2018, 296 s.
Hanne Petersen and Siri Kjellberg


Debatt

- Varg i veum?
Peter Borgström

- Ytterligare något om coworking
Leif Holmqvist
 
  © 2017 Jure AB