Tretolv
� Skatt på kvalificerade andelar
   
 
Författare:Tivéus Ulf
Titel:Tretolv � Skatt på kvalificerade andelar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022305
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 623 SEK exkl. moms

 

Tretolv behandlar 3:12-reglerna och är en heltäckande kommentar till alla regler som gäller för ägare av kvalificerade andelar i fåmansföretag.

De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar ändras ständigt, dels genom lagstiftning, dels genom praxis med en aldrig sinande ström av nya förhandsbesked och andra rättsfall. 3:12-reglerna har därmed blivit ett lapptäcke av komplexa bestämmelser för tillämparen. I boken behandlar författaren dessa svåra och delvis nya regler på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och med många exempel. I Tretolv redovisas över 100 domar från Högsta förvaltningsdomstolen där olika 3:12-frågor prövats, liksom alla relevanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Boken vänder sig främst till jurister, revisorer och andra rådgivare till ägare av kvalificerade andelar, men är även oumbärlig för de fåmansföretagare som själva vill tränga in i den komplicerade och omfattande lagstiftningen och den rättspraxis som finns på området.
 
  © 2017 Jure AB