Ds 2019:22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri.
� Uppdrag om trafikbrott och sjöfylleri (Ju 2018:F)
   
 
Titel:Ds 2019:22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri. � Uppdrag om trafikbrott och sjöfylleri (Ju 2018:F)
Utgivningsår:2019
Omfång:284 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249734
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:22
Ämnesord:Straffrätt , Sjöfart

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Utredaren föreslår bl.a:

- att maximistraffet för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att

- att maximistraffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år

- en ny straffbestämmelse införs om grov trafikbrottslighet som ska träffa den som på ett särskilt hänsynslöst sätt gör sig skyldig till upprepade trafikbrott, såsom exempelvis olovlig körning, rattfylleri eller vårdslöshet i trafik. Straffet för grov trafikbrottslighet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst fem år.

Utredare: Anne Rapp
 
  © 2017 Jure AB