Prop. 2019/20:45 Några frågor om straff för marknadsmissbruk
   
 
Titel:Prop. 2019/20:45 Några frågor om straff för marknadsmissbruk
Utgivningsår:2019
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:45
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Lagändringarna föreslås för att den svenska lagstiftningen
bättre ska överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
 
  © 2017 Jure AB