Allmän köprätt
   
 
Författare:Ramberg Jan , Herre Johnny
Titel:Allmän köprätt
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209010
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 471 SEK exkl. moms

 

Allmän köprätt innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Här behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området. Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.
 
  © 2017 Jure AB