Vårdnad, boende och umgänge
� samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
   
 
Författare:Sjösten Mats
Titel:Vårdnad, boende och umgänge � samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:458 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021070
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 699 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken mycket utförligt. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.

Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:
- barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets rätt att komma till tals,
- vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,
- vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,
- vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal,
- vårdnadens utövande,
- förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge, samt
- förfarandet i ärenden om verkställighet.

Boken har blivit ett standardverk och i denna femte upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. Samtliga kapitel har varit föremål för uppdateringar och omarbetningar. Nya avsnitt har tillkommit i olika frågor. En stor mängd nya domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras.

Vårdnad, boende och umgänge riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger frågor inom dessa områden och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.
 
  © 2017 Jure AB