Marknadsrätten
� En introduktion
   
 
Författare:Nordell Per Jonas
Titel:Marknadsrätten � En introduktion
Anmärkning:
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:120 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209249
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

"Marknadsrätten. En introduktion" är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen.

Boken tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden.

Gällande svensk rätt sätts den in i ett såväl historiskt som vidare europeiskt och internationellt marknadsperspektiv.

Denna åttonde upplaga har framför allt reviderats och uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett genom den nya personuppgiftsförordningen (GDPR), som ersätter personuppgiftslagen, den nya lagen om tobak och liknande produkter som ersätter tobakslagen samt den nya spellagen som har ersatt den tidigare lotterilagen. Uppdateringar har därtill gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.

Boken är i första hand tänkt att användas som kurslitteratur inom jurist- och civilekonomutbildning, men vänder sig även till advokater, bolagsjurister och alla som arbetar med konsumenträtt, reklam och marknadsföring.
 
  © 2017 Jure AB