Specialprocess, utsökning och konkurs
   
 
Författare:Heuman Lars
Titel:Specialprocess, utsökning och konkurs
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:299 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207566
Ämnesord:Processrätt , Insolvensrätt

Pris: 431 SEK exkl. moms

 

I denna nya 8:e upplaga av boken SPECIALPROCESS behandlas:

- Skiljeförfarande inklusive regler om förenklat förfarande

- Betalningsföreläggande och handräckning

- Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samt reglerna om underhållsstöd

- Domstolsärenden

- Utsökningsrätt

- Konkursrätt

- Företagsrekonstruktion

- Skuldsanering

Vi omarbetningen av boken har hänsyn tagits till lagstiftning och litteratur som tillkommit sedan föregående upplaga. Ett stort antal nya rättsfall har beaktats, inte minst på utsökningsrättens och konkursrättens områden.

LARS HEUMAN är forskare vid Centre for Commercial Law och har varit professor i processrätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB