Arbetsmiljöansvar
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetsmiljöansvar
Anmärkning:
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:451 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117049
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 887 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljöansvarhandlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang.

Arbetsmiljöansvar redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud.

Denna trettonde upplaga av Arbetsmiljöansvarär uppdaterad med avseende på ändrade regler och med beaktande av ny viktig rättspraxis, särskilt beträffande psykisk ohälsa. Vidare behandlas ingående de skärpta reglerna kring företagsbot, som ar stor betydelse i arbetsmiljösammanhang.

TOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, föreläsare, konsult och debattör.
 
  © 2017 Jure AB