Penningtvättslagen
� En handbok
   
 
Författare:Nordh Martin
Titel:Penningtvättslagen � En handbok
Anmärkning:
Utgivningsår:2019
Omfång:143 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021513
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 352 SEK exkl. moms

 

Finansiell brottslighet – penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott – utgör ett enormt hot mot samhället. I ett försök att komma till rätta med problematiken har lagstiftare runt om i världen skapat regelverk som omfattar hundratusentals företag inom bland annat bank och finans, juridiska och ekonomiska rådgivare, fastighetsmäklare och spelbolag.

I Sverige har detta materialiserats genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Men hur ska egentligen penningtvättslagen användas i praktiken? I "Penningtvättslagen. En handbok" ges handfasta tips baserade på författarens egna erfarenheter tillsammans med verklighetsbaserade exempel.

Boken riktar sig till alla som arbetar med åtgärder mot finansiell brottslighet oavsett bakgrund och erfarenhetsnivå.
 
  © 2017 Jure AB