Näringsförbud
� I svensk rätt, utländsk rätt och europarätten
   
 
Författare:Berglund Mikael
Titel:Näringsförbud � I svensk rätt, utländsk rätt och europarätten
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:276 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019749
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 440 SEK exkl. moms

 

Näringsförbud fyller en viktig funktion i samhället eftersom det begränsar möjligheten att bedriva oseriös näringsverksamhet och bidrar till att främja och upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet.

I den här boken, som är den första och mest omfattande i sitt slag, avhandlas näringsförbudsbestämmelserna i framför allt svensk rätt, men även i utländsk rätt och Europarätt. Genom fördjupningar i både äldre och nyare förarbeten förklaras innebörden av och motiven bakom regelverket.

Rättspraxis på området redovisas också utförligt.Boken vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom näringsliv, myndigheter och domstolar som har intresse och behov av att fördjupa sig inom rättsområdet. Den kan även med fördel användas i utbildningssammanhang.
 
  © 2017 Jure AB