Sverige och Europarätten
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Sverige och Europarätten
Utgivningsår:2002
Omfång:261 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006417
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 178
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 720 SEK exkl. moms

 

Europarättens genomförande i Sverige har inneburit förändringar av historiska dimensioner i vår rättsordning. Förändringarna har inte skett utan att ett visst motstånd från svensk sida som fortfarande många gånger kan vara märkbart. På ett kritiskt sätt behandlar Ulf Bernitz dessa förändringar och det nya svenska rättsläget.

Bland de ämnen som tas upp märks:
- Förändringar i rättskälleläran, särskilt i synen på lagförarbeten
- Betydelsen av allmänna rättsprinciper, såsom proportionalitetsprincipen och skydd mot retroaktiv lagstiftning
- EG-rättens tillämpning i svenska domstolar
- Europakonventionens status i Sverige
- Den europeiska rättsintegrationen
- Sveriges förhållande till EMU i rättsligt perspektiv
 
  © 2017 Jure AB